رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی مورد نظر در قسمت موضوع به ایمیل hr@beheshticarpet.com ارسال کنید.
رزومه‌ شما پس از بررسی، در صورت تایید تیم منابع انسانی ما در مرحله مصاحبه قرار خواهد گرفت.