شرکت فرش بهشتی تبریز در نظر دارد برای جذب نیروی طراحی از بین دانش آموختگان رشته ی طراحی فرش تعدادی از عزیزان خلاق و جوان را به همکاری دعوت نماید.

چناچه شرایط لازم را دارا می باشید ، رزومه خود را به ایمیل

CV@Beheshticarpet.com

ارسال نمایید یا با شماره ی

021-88713664

تماس بگیرید.