خرید اقساطی فرش از فرش بهشتی به صورت حضوری

فرش بهشتی با همکاری با سامانه بتا بانک رفاه کارگران در جهت خرید اقساطی مشتریان شما می توانید به صورت حضوری به یکی از شعب فرش بهشتی مراجعه کنید ، این طرح ویژه مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی می باشد

طرح بتا (بانک رفاه): این طرح اقساطی ویژه مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت میکنند مناسب است.

شما می‌توانید مدت زمان پرداخت اقساط را بین 6، 12، 18 و 24 ماه انتخاب کنید. تسویه اقساط از طریق کسر مبلغ اقساط از حقوق شما صورت می‌گیرد.