تصویر فرش ماهور فرش بهشتی

قصه ای کهن از دل هنری کهن

فرش بهشتی از سال 1389 فعالیت خود را در حوزه‌ی تولید فرش ماشینی آغاز کرده و اکنون 14 سال است که در این صنعت فعالیت دارد.

داستان فرش بهشتی را بدانید

خرید آنلاین از فروشگاه فرش بهشتی

فرش بهشتی همیشه در دسترس شماست…

بازدید از فروشگاه
نمایندگی های فرش بهشتی در نقشه ایران پین شده است.

میراثی در سراسر ایران

art of the hands IN every where

فرش بهشتی، 7 شعبه فعال در سطح شهر تهران و 3 شعبه دیگر در شهرهای بابلسر، کرج و چندین نمایندگی در سراسر ایران دارد.

مشاهده شعب
02141173

نیاز به مشاوره دارید؟