اعلام نتایج قرعه کشی 8 اسفند

اسامی برندگان صورت حساب رایگان(بازگشت وجه پرداختی به صورت کامل)

 

آقای عباس خزلی زاده

تاریخ خرید : 1400/12/1

فاکتور به مبلغ : 2،712،000 تومان

محل خرید: شعبه سهروردی

 

خانم لیلا شیلا رفیع زاده

تاریخ خرید: 1400/12/2

فاکتور به مبلغ: 5،852،000 تومان

محل خرید: شعبه هفت تیر

 

خانم ماندانا میردریکوند

تاریخ خرید: 1400/12/3

فاکتور به مبلغ: 11،704،000 تومان

محل خرید: شعبه هفت تیر

آقای محسن رحیمی

تاریخ خرید: 1400/12/4

فاکتور به مبلغ: 19،532،000 تومان

محل خرید: شعبه سرای ابریشم

 

آقای داوود مجاور

تاریخ خرید : 1400/12/5

فاکتور به مبلغ : 5،852،000 تومان

نحوه خرید: سهروردی

آقای محمد طاهری

تاریخ خرید: 1400/12/6

فاکتور به مبلغ:  80،000 تومان

محل خرید: شعبه فرجام

 

خانم مهشید معماریان

تاریخ خرید: 1400/12/7

فاکتور به مبلغ:  6،540،000 تومان

محل خرید : شعبه فرجام

برنده خوش شانس کمک هزینه سفر خانوادگی به جزیره کیش به ارزش 15 میلیون تومان

 

خانم مولوک یگانه

تاریخ خرید : 1400/12/2

فاکتور به مبلغ :23،848،000 تومان

محل خرید: شعبه بابلسر