اسامی برندگان قرعه کشی هفتگی 17 بهمن ماه

 اسامی برندگان صورت حساب رایگان(بازگشت وجه پرداختی به صورت کامل)

 

مهدی فرجی

تاریخ خرید : 1400/11/10

فاکتور به مبلغ : 27،300،000 تومان

محل خرید: شعبه فرجام

 

مجموعه برج پامچال

تاریخ خرید: 1400/11/11

فاکتور به مبلغ: 5،755،000 تومان

محل خرید: شعبه سهروردی

 

صفر ثانوی

تاریخ خرید: 1400/11/12

فاکتور به مبلغ: 20،700،000 تومان

محل خرید: شعبه سرای ابریشم

محبوبه بحری

تاریخ خرید : 1400/11/13

فاکتور به مبلغ : 3،074،000 تومان

نحوه خرید: اینترنتی

 

علیرضا رحمتی

تاریخ خرید: 1400/11/14

فاکتور به مبلغ:  348،000 تومان

محل خرید: شعبه سهروردی

 

ابراهیم اکبری

تاریخ خرید: 1400/11/15

فاکتور به مبلغ:  15،000،000 تومان

محل خرید : شعبه سهروردی

 

مرضیه فرخی

تاریخ خرید : 1400/11/16

فاکتور به مبلغ : 13،180،000 تومان

محل خرید: شعبه سرای ابریشم

 

برنده خوش شانس کمک هزینه سفر خانوادگی به جزیره کیش به ارزش 15 میلیون تومان

 

مهرزاد محب علیزاده

تاریخ خرید : 1400/11/12

فاکتور به مبلغ :37،473،000

محل خرید: شعبه هفت تیر