اسامی برندگان قرعه کشی 24 بهمن

اسامی برندگان صورت حساب رایگان(بازگشت وجه پرداختی به صورت کامل)

 

هنگامه سپه چهره

تاریخ خرید: 1400/11/17

فاکتور به مبلغ : 11،400،000 تومان

محل خرید: شعبه ساری

 

محمد اعلایی

تاریخ خرید: 1400/11/18

فاکتور به مبلغ : 11،550،000 تومان

محل خرید: شعبه فرجام

 

محمد معینی

تاریخ خرید : 1400/11/19

فاکتور به مبلغ : 22،950،000 تومان

محل خرید: شعبه فرجام

 

محبوبه کمالی

تاریخ خرید : 1400/11/20

فاکتور به مبلغ : 252،000 تومان

محل خرید: شعبه سهروردی

 

نوید یزدی

تاریخ خرید : 1400/11/21

فاکتور به مبلغ: 5،852،000 تومان

محل خرید: شعبه هفت تیر

 

سعید ملایی

تاریخ خرید : 1400/11/22

فاکتور به مبلغ: 8،834،000 تومان

محل خرید: شعبه کرج

 

مهدی بیگدلی

تاریخ خرید : 1400/11/23

فاکتور به مبلغ: 33،450،000 تومان

محل خرید: شعبه هفت تیر

 

برندگان خوش شانس بن خرید فرش بهشتی به ارزش 5 میلیون تومان

 

جواد فرجی

تاریخ خرید: 1400/11/19

فاکتور به مبلغ: 15،900،000 تومان

محل خرید: شعبه بازار

عباس قلاوند

تاریخ خرید: 1400/11/23

فاکتور به مبلغ: 38،870،000 تومان

محل خرید: شعبه فرجام